چاپ لیوان کاغذی

 قیمت چاپ لیوان کاغذی

 

نوع لیوان کاغذینوع چاپتعدادقیمت
90 سی سی تکجداره (شات)تمام رنگی25001530 تومان
90 سی سی تکجداره (شات)تمام رنگی5000940 تومان
90 سی سی تکجداره (شات)تمام رنگی10.000650 تومان
120 سی سی تکجداره (اسپرسو)تمام رنگی25001700 تومان
120 سی سی تکجداره (اسپرسو)تمام رنگی50001150 تومان
120 سی سی تکجداره (اسپرسو)تمام رنگی10.000850 تومان
220 سی سی تکجدارهتمام رنگی25001800 تومان
220 سی سی تکجدارهتمام رنگی50001200 تومان
220 سی سی تکجدارهتمام رنگی10.000920 تومان
110 سی سی دوجدارهتمام رنگی25002450 تومان
110 سی سی دوجدارهتمام رنگی50001950 تومان
110 سی سی دوجدارهتمام رنگی10.0001750 تومان
220 سی سی دوجدارهتمام رنگی25002700 تومان
220 سی سی دوجدارهتمام رنگی50002250 تومان
220 سی سی دوجدارهتمام رنگی10.0001950 تومان
360 سی سی دوجدارهتمام رنگی25002800 تومان
360 سی سی دوجدارهتمام رنگی50002450 تومان
360 سی سی دوجدارهتمام رنگی10.0002200 تومان
90 , 120 , 220 تکجدارهتمام رنگی / هر سایز 1000 عدد3000میانگین قیمت 1600 تومان
90 , 120 , 220 تکجدارهتمام رنگی / هر سایز 2000 عدد6000میانگین قیمت 1150 تومان
110 و 220 و 360 دوجداره تمام رنگی / هر سایز 1000 عدد3000میانگین قیمت 2700 تومان
110 و 220 و 360 دوجدارهتمام رنگی / هر سایز 2000 عدد6000میانگین قیمت 2300 تومان

تمام حقوق و مطالب منتشر شده در اینجا برای سایت سپاس محفوظ است و هر گونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد