چاپ لیوان کاغذی

 قیمت چاپ لیوان کاغذی

 

نوع لیوان کاغذینوع چاپتعدادقیمت
90 سی سی تکجداره (شات)تمام رنگی25001300 تومان
90 سی سی تکجداره (شات)تمام رنگی5000790 تومان
90 سی سی تکجداره (شات)تمام رنگی10.000570 تومان
120 سی سی تکجداره (اسپرسو)تمام رنگی25001320 تومان
120 سی سی تکجداره (اسپرسو)تمام رنگی5000880 تومان
120 سی سی تکجداره (اسپرسو)تمام رنگی10.000670 تومان
220 سی سی تکجدارهتمام رنگی25001400 تومان
220 سی سی تکجدارهتمام رنگی5000925 تومان
220 سی سی تکجدارهتمام رنگی10.000730 تومان
110 سی سی دوجدارهتمام رنگی25001850 تومان
110 سی سی دوجدارهتمام رنگی50001550 تومان
110 سی سی دوجدارهتمام رنگی10.0001400 تومان
220 سی سی دوجدارهتمام رنگی25001900 تومان
220 سی سی دوجدارهتمام رنگی50001800 تومان
220 سی سی دوجدارهتمام رنگی10.0001550 تومان
360 سی سی دوجدارهتمام رنگی25002100 تومان
360 سی سی دوجدارهتمام رنگی50001950 تومان
360 سی سی دوجدارهتمام رنگی10.0001800 تومان
90 , 120 , 220 تکجدارهتمام رنگی / هر سایز 1000 عدد3000میانگین قیمت 1400 تومان
90 , 120 , 220 تکجدارهتمام رنگی / هر سایز 2000 عدد6000میانگین قیمت 880 تومان
110 و 220 و 360 دوجداره تمام رنگی / هر سایز 1000 عدد3000میانگین قیمت2300 تومان
110 و 220 و 360 دوجدارهتمام رنگی / هر سایز 2000 عدد6000میانگین قیمت 1950 تومان

تمام حقوق و مطالب منتشر شده در اینجا برای سایت سپاس محفوظ است و هر گونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد