توضیحات : 1- برای استعلام قیمت برای تیراژ های بالای 10 هزار با ما تماس حاصل فرمایید.

2- برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با انواع مقوا و یا جعبه های خاص با ما تماس حاصل فرمایید.

                                                                                                                تماس با ما

 

نوع مقوا برای جعبه 200برگینوع خدمات / تعدادقیمت
اترک ایرانی300 گرمییووی دار / 5000 عدد هر عدد 970 تومان
اترک ایرانی300 گرمیساده / 10.000 عددهر عدد 850 تومان

نوع مقوا برای جعبه 300 برگینوع خدمات/تیراژقیمت
اترک ایرانی 300 گرمییووی دار / 5000 عددیهر عدد 1250 تومان
اترک ایرانی 300 گرمییووی دار / 10.000عددیهر عدد 1140 تومان

نوع مقوا برای جعبه 100 برگینوع خدمات / تعدادقیمت
اترک ایرانی 300 گرمییووی دار / 5000 عددیهر عدد 895 تومان
اترک ایرانی 300 گرمییووی دار / 10.000 عددیهر عدد 780 تومان

نوع مقوا برای جعبه ماشینینوع خدمات / تیراژقیمت جعبه
مقوا 300 گرم کره ای یووی دار / 2500 عددیهر عدد 995 تومان
مقوا 300 گرم کره ای یووی دار / 5000 عددیهر عدد 830 تومان
مقوا 300 گرم کره ای یووی دار / 10.000عددیهر عدد 720 تومان